Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Thủ tục về ABTC
Thủ tục xin phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC( ABTC) (14/08/2018)

(Được quy định tại Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang)

 

1. Danh sách 21 nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC):


1. Úc

2. Chile

3. Trung Quốc

4. Brunei

5. Hong Kong – Trung Quốc

6. Đài Loan – Trung Quốc

7. Peru

8. Papua New Guinea

9. Indonesia

10. Malaysia

11. Thái Lan

  12. Philippines

  13. Hàn Quốc

          14. Nhật Bản

          15. New Zealand

          16. Singapore

          17. Mexico

          18. Nga

         19. Canada

         20. Mỹ

         21. Việt Nam


2. Thủ tục xin phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC( ABTC):

-     Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Trung tâm hành chính công tỉnh ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu tổ chức nêu trên bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ thẩm tra hồ sơ và có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan xác định tính xác thực các thông tin có liên quan được doanh nhân nêu trong bản đề nghị. Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép hoặc không cho phép sử dụng thẻ.

+ Bước 4: Trả kết quả cho doanh nhân làm thẻ theo thời gian hẹn.

-     Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

-     Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp. Nội dung văn bản cần nêu rõ:

·   Tên Công ty (tên đầy đủ bằng tiếng Việt); Địa chỉ; Điện thoại; Fax; Email; Số Giấy ĐKKD (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư); Mã số thuế và Cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC;

·   Danh sách các cá nhân đề nghị cấp thẻ cần phải nêu rõ: Họ và tên; Chức vụ; Đơn vị công tác;

Các loại giấy tờ sau là bản sao có chứng thực hoặc không có chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính xuất trình cho cán bộ nhận hồ sơ để đối chiếu.

·   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

·   Các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ thể hiện doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

·   Hộ chiếu doanh nhân;

·   Sổ bảo hiểm xã hội của doanh nhân;

·   Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

-     Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-     Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ An Giang.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

-     Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nhân.

-     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

-     Phí, lệ phí: Không.

-     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

-     Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

+ Có năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC (hoặc) thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

+ Hộ chiếu của doanh nhân còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

+ Không thuộc trường hợp chưa được cấp thẻ ABTC theo quy định;

+ Không vi phạm pháp luật;

+ Đang làm việc tại doanh nghiệp có đủ các tiêu chí quy định tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Không nợ thuế đến thời điểm đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và không bị xử lý về hành vi trốn thuế (tính từ hai năm gần nhất kể từ thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC).

-     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC.

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

Phương Phi