Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Dịch thuật
Danh mục từ vựng chuyên ngành (03/08/2010)

Từ chuyên ngành luôn là một trong những thách thức lớn nhất đối với người phiên dịch. Xin được giới thiệu một số bảng danh mục từ vựng tiếng Anh ở một số lĩnh vực chuyên ngành.


Từ vựng về kinh tế :
Từ vựng về môi trường: 
Từ vựng về giáo dục:
Từ vựng về y tế: các loại bệnh
Từ vựng về y tế : HIV-AIDS
Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang