Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Văn bản quy phạp pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu văn bản     Trích yếu của văn bản     Nội dung văn bản
STT Số/ Ký hiệu Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Tình trạng Toàn văn
1 2318/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 20/09/2018 Còn hiệu lực Xem
2 2377/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang UBND tỉnh 27/09/2018 Còn hiệu lực Xem
3 2688/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 29/10/2018 Còn hiệu lực Xem
4 2764/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 31/10/2018 Còn hiệu lực Xem
5 3120/QĐ-UBND V/v Ban hành kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 UBND tỉnh 10/12/2018 Còn hiệu lực Xem
6 3121/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 UBND tỉnh 10/12/2018 Còn hiệu lực Xem
7 49/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 28/11/2018 Còn hiệu lực Xem
8 412 /QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh UBND tỉnh 28/02/2018 Còn hiệu lực Xem
9 1735/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 24/07/2018 Còn hiệu lực Xem
10 3405/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 14/11/2017 Còn hiệu lực Xem
Số lượng kết quả: Tổng số: 15 văn bản - Xem trang: