Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang    
English | Francais | Khmer

Tìm kiếm :
 
 
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục Xuất cảnh tại Sở Ngoại vụ An Giang
Thủ tục xin phép xuất cảnh (15/08/2018)

 Thủ tục xin phép xuất cảnh.

-     Trình tự thực hiện:

+    Bước 1: Cá nhân, tổ chức có cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+    Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Trung tâm hành chính công tỉnh ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu cá nhân, tổ chức nêu trên bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

+    Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ thẩm tra hồ sơ và  ban hành Quyết định cho phép xuất cảnh đối với các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền hoặc có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xin ý kiến đối với các trường hợp khác.

+    Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân xin phép xuất cảnh theo thời gian hẹn.

-     Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

-     Thành phần, số lượng hồ sơ:

+     Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản xin phép xuất cảnh của cơ quan quản lý trực tiếp (Nội dung văn bản cần có: Họ và tên; Chức vụ; Nước đến; Thời gian ở nước ngoài; Chi phí chuyến đi do ai chịu trách nhiệm; Mục đích chuyến đi);

Thư mời của cơ quan, tổ chức (nếu có);

Trường hợp cán bộ, công chức xin phép xuất cảnh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang hồ sơ phải có thêm văn bản đồng ý của Tỉnh ủy;

Trường hợp cần làm hộ chiếu Công vụ, văn bản xin phép cần ghi rõ các thông tin sau: Công chức loại nào, bậc, ngạch, mã ngạch của đối tượng có nhu cầu xin cấp hộ chiếu Công vụ.

+     Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

-     Thời hạn giải quyết:

            + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp là trưởng phòng hoặc tương đương, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) và không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) cho chuyến đi.

            + 05 ngày làm việc đối với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước, trưởng phòng hoặc tương đương và các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) và sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) cho chuyến đi.

-     Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

+     Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Ngoại vụ An Giang.

+     Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ An Giang.

+     Cơ quan phối hợp: Không.

-     Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+     Cá nhân.

+     Tổ chức. 

-     Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

-     Phí, lệ phí: Không.

-     Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

-     Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+     Là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên).

+     Không thuộc một trong những trường hợp chưa được xuất cảnh.

-     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+     Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+     Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+     Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài.

Phương Phi